Astropyga radiata

Astropyga radiata (Blue Spot Longspine Urchin)

 

Podstawowe informacje

Poziom trudności: łatwa

Temperament: spokojny 

Parametry wody: 22-26°C, dKH 8-12, pH 8.1-8.4, sg 1.023-1.025

maksymalna wielkość: 20cm

Rodzina:  Diadematidae

 

Astropyga radiata jest świetnym uzupełnieniem "ekipy czyszczącej".
Jedząc glony, czyszczą skały.

Pomimo przepięknej szaty oglądać je możemy głównie wieczorami i nocą gdyż wtedy przypada ich okres aktywności.

Są bardzo wrażliwe na miedź i nie tolerują wysokiego poziomu azotu.

W momencie gdy liczba glonów stanie się za niska, trzeba wzbogacić dietę o suplementy. 

Nie należy dotykać jeżowca ręką, gdyż jego kolce zawierają jad podobny do pszczelego.