Pomiar zasolenia

Pomiar zasolenia

Zasolenie jest jednym z najważniejszych parametrów w akwarium morskim. Pomiar zasolenia może odbywać się na kilka sposobów i w kilku różnych jednostkach. Najczęściej jest mierzony ciężar właściwy (c.w.), czasem w tysięcznych (ppt) lub w jednostkach przewodnictwa elektrycznego wody (mS), pomiar przewodnictwa dokonuje się przy pomocy elektronicznych mierników konduktancji. Pomiary zasolenia pozwalają reagować na zmiany stężenia soli w wodzie powstające na wskutek parowania wody czy też pozwalają nam przygotować odpowiednią mieszaninę wody i soli w czasie zakładania nowego akwarium albo w czasie okresowej wymiany wody. Poziom zasolenia jest bardzo mocno uzależniony od temperatury, o czym trzeba pamiętać