Aklimatyzacja korali do oświetlenia w akwarium

Odpowiednia aklimatyzacja koralowca jest bardzo ważna. Nie ma sensu żałować straty lub uszkodzenia koralowca skoro w łatwy sposób można go przyzwyczaić do oświetlenia w naszym akwarium i wielokrotnie zwiększyć szansę na sukces.

Podczas gdy standardowa aklimatyzacja koralowców mająca na celu zrównanie parametrów wody, temperatury jest standardowym działaniem każdego akwarysty o tyle aklimatyzacja do warunków oświetleniowych w akwarium jest traktowana przez wiele osób po macoszemu.

Musisz pamiętać, że warunki oświetleniowe w każdym akwarium są różne, nie istnieją dwa identyczne akwaria. Dlatego koralowce muszą się przyzwyczajać do sztucznych warunków oświetleniowych.

Aklimatyzacja każdego zwierzęcia w akwarium powinna przebiegać powoli. Dla koralowców proces ten jest dodatkowo wydłużony. Zacznij od ustawienia nowych koralowców jak najniżej a następnie stopniowo podnoś go delikatnie na wybrane miejsce.

Jeżeli używasz lamp HQI nad akwarium warto zmniejszyć czas świecenia żarnika HQI na czas aklimatyzacji o połowę. Zwiększając stopniowo czas świecenia o godzinę tygodniowo. Pozwoli to uniknąć poparzenia koralowca przez zbyt silne światło.

Obserwuj uważnie wszystkie zakupione koralowce, jeżeli rozwijają się prawidłowo i nie zmieniają swojej barwy to znak, że aklimatyzacja przebiega dobrze.