Idealne parametry wody w akwarium morskim

W poniższej tabeli przedstawiono zakres parametrów w różnych akwariach morskich oraz na rafie koralowej. Akwaria morskie z samymi rybami mają szerszy zakres parametrów, wynika to z większej odporności ryb niż bezkręgowców/ koralowców. Niektóre gatunki ryb lub bezkręgowców wymagają specjalnych warunków które są zaznaczone w opisie poszczególnych gatunków. 

Parametry 

Sugerowane parametry:

akwarium rafowe

Sugerowane parametry:

akwarium Fish onfy/ tylko ryby 

Średni poziom:

Rafa koralowa 

 Ciężar właściwy  1.023 - 1.025  1.020 - 1.025  1.025
 Temperatura  22°C - 25,5°C   22°C - 25,5°C  27°C 
 pH  8.1 - 8.4  8.1 - 8.4  8.0 - 8.5
 Alkaliczność (KH)  8 - 12 dKH  8 - 12 dKH  6 - 8 dKH
 Amoniak (NH3)  niewykrywalny niewykrywalny   bliski zera 
 Azotyn (NO2)  niewykrywalny   niewykrywalny  bliski zera
 Azotan (NO3)  < 1.0 ppm  < 30 ppm  0.25 ppm
 Fosforany (PO4)  < 0.2 ppm  < 1.0 ppm  0.13 ppm
 Wapń  350 - 450 ppm  350 - 450 ppm  380 - 420 ppm
 Magnez  1250 - 1350 ppm  1150 - 1350 ppm  1300 ppm
 Jod 0.06 - 0.10 ppm   0.04 - 0.10 ppm  0.06 ppm
 Stront 8 - 14 ppm 4 - 10 ppm  8 - 10 ppm